Privatkunder

Vi udfører en lang række kloakopgaver for privatkunder, herunder brud på kloakken, rensning og renovation.

Vi fortager ligeledes TV-inspektioner i forbindelse med køb af nyt hus. Det er typisk et område, der ikke undersøges i forbindelse med hushandel, med efterfølgende uventede omkostninger.

Der er mange husejere, som ikke er opmærksomme på, at man faktisk er forpligtet til at vedligeholde sit kloaknet.

Hvis kloakrørene under din ejendom er hullede eller sammenstyrtede, kan det vise sig at være særdeles bekostelig.

Vi udfører TV-inspektion af kloakkens tilstand, så vi derigennem hurtigt og præcist kan konkludere om der er behov for renovering.

Vi er eksperter i strømpeforing/partliner, der er en effektiv teknik til renovering af beskadigede kloakker. Vi udbedrer ligeledes forsikringsskader på eksisterende kloakanlæg i tæt samarbejde med mange af landets forsikringsselskaber.