Højvandslukke

Højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra kloakken i at løbe baglæns i kloakrørene og videre op igennem afløbet i din bolig. Det er typisk når det regner kraftigt og kloakken ude i vejen ikke har kapacitet nok til at lede regnvandet hurtigt nok væk.

Det er dit ansvar fra kloakken på din grund frem til skelbrønden, det er kommunens ansvar at kloakrørene fra skelbrønden til vejen er tilstrækkelige. I de tilfælde hvor det ikke er tilfældet, kan højvandslukket forhindre at din bolig blive oversvømmet. Du skal informere kommunen hvis du har mistanke om, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig.

Højvandslukke til kloakrør. Foto: Teknologisk Institut.

Et højvandslukke er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis kloakvandet presses ind udefra. Et højvandslukke placeres normalt så tæt som muligt på det gulvafløb, som det skal beskytte mod oversvømmelse.

Flere gulvafløb i kælderen

Der er flere typer at vælge imellem. Hvis der er flere gulvafløb i kælderen, kan man enten montere et højvandslukke af typen ovenfor på alle gulvafløb. Eller man kan montere ét højvandslukke af typen nedenfor på kloakrøret der, hvor de to gulvafløbs rør løber sammen.

Højvandslukke til toilet. Foto: Teknologisk Institut.

Højvandslukke til toilet

Hvis der er et toilet i kælderen, er der behov for en speciel type. På ledninger, der fører spildevand fra wc, må der kun anbringes højvandslukker, der er specielt godkendt til fækalieholdigt spildevand. Højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal være CE-mærkede højvandslukker type 3. Dette er et højvandslukke med 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene kan lukkes elektrisk. Højvandslukket skal desuden være forsynet med alarm. Anbringelse af højvandslukker til fækalieholdigt spildevand skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

Hvornår bør du overveje en højvandslukker?

  • Hvis der er vand i kælderen som lugter
  • Hvis vandet i dit toilet stiger
  • Hvis du bor i et område, hvor der er fare for høj vandstand i kloarkerne
  • Hvis du vil være sikker på en tør ejendom også når du ikke er hjemme

Det er ligeledes muligt at anvende en pumpebrønd, som normalt den sikreste løsning, men den er noget dyrere end både et højvandslukke og et tilbageløbsstop.

Hvad skal der til et højvandslukke?

Kommunen kræver ingen tilladelse, hvis du vil installere et højvandslukke i et enfamiliehus, der er dog en række krav, når man har fået installeret et højvandslukke:

  • Skal monteres af en autoriseret kloakmester.
  • Skal tilses og rengøres mindst en gang om året og altid, når det har været i brug.
  • Skal kunne lukkes både manuelt og automatisk. Den ene klap skal man selv kunne lukke, og manuelt åbnes igen.
  • Må ikke sættes på et kloakrør, med spildevand fra stueetagen via en faldstamme. Det skyldes at der så er risiko for, at spildevand presses op i faldstammen og op gennem afløb og toiletter i stueetagen, når højvandslukket er lukket.

Vi monterer højvandslukket og instruerer dig grundigt i, hvordan du bruger og vedligeholder det.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på netop din opgave.