Strømpeforing

Strømpeforing er en løsning, som sparer vores kunder for en række uhensigtsmæssigheder. Kunderne kan således i de fleste tilfælde undgå, at der skal graves for at komme ned til kloaknettet, da foringerne foretages indefra selve kloakrøret, igennem en brønd.

Vi udfører følgende strømpeforinger:

  • Faldstammer
  • Mellem brønde
  • Huller og mindre forskydninger
  • Stikledninger
  • Under huse
  • Hovedledninger

Renovation ved hjælp af strømpeforing

For at undgå at ødelægge indkørsler, haver og lignende, foretages strømpeforingen gennem det eksisterende rørnet.

Der gør renoveringen billigere, og frem for alt undgår vores kunder alt det efterfølgende besvær efter en opgravning.

På baggrund af TV inspektionen ved vi præcist, hvor skaden eller skaderne er sket. Det betyder, at vi indfører en specialdesignet strømpe som er belagt med en speciel epoxy blanding.

Strømpen fyldes efterfølgende med et passende lufttryk, så den udvider sig i forhold til kloakrøret. Når epoxyen er tør, fjerner vi vores lufttryk, så der efterfølgende er et nyt rør i det eksisterende, som sikrer at skaden er udbedret.

Når renovationen er udført foretages en kontrol af foringen ved at foretage en TV inspektion. Det giver en sikkerhed for, at skaden er udbedret korrekt og efter forskrifterne. TV inspektionen kan udleveres efter eget ønske.

Strømpeforing er en effektiv og hurtig løsning, som vi har mange års erfaringer med.