TV-inspektion

Vi anvender topmoderne udstyr til vores arbejde med TV-inspektion.

TV-inspektionen før og efter udført arbejde, dokumenterer at vores arbejde er udført i den fornødne kvalitet, og overholder gældende regler. En af fordelene ved en TV-inspektion af kloakken er, at vi præcis kan se omfanget af skaden.

Der udarbejdes en komplet rapport i forbindelse med TV-inspektionen, som dokumenterer eventuelt omfanget af skaderne. Rapporten indeholder fotodokumentation og danner samtidigt grundlaget for eventuel dokumentation til forsikringsselskabet.

Vores moderne TV-inspektionsudstyr angiver, præcis hvor skaden er, så vi slipper for at foretage ekstra udgravninger eller større renoveringer. Det vil på den baggrund kunne spare kunden for mange ekstra omkostninger og gener samt skaden kan udbedres hurtigt.

Vi fortager mange TV-inspektioner i forbindelse med huskøb, så der efter købet ikke forekommer uventet omkostninger.

MM Kloak er certificeret hos KTVI – Kloakmestrenes TV-Inspektion:
Kloakmestrenes TV-Inspektion er en kontrolordning, der er stiftet med henblik på at skabe en høj og ensartet kvalitet af TV-inspektion af afløbsledninger inden for det kloakautoriserede område.

TV Inspektion af skade
Inden vi påbegynder udbedring af en skade foretages en TV inspektion af kloakken. Der udarbejdes en komplet rapport i forbindelse med TV inspektionen, som dokumenterer eventuelt omfanget af skaderne. Rapporten indeholder fotodokumentation, og danner samtidigt grundlaget for eventuel dokumentation til forsikringsselskab.

Vi kender således omfanget af det renovationsarbejde, der skal udføres, inden vi påbegynder selve renoveringen.