Boligforeninger

Vi varetager løbende opgaver for boligforeninger, hvor vi udfører TV inspektion, kloakrenovering og rottesikring.

Boligforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber oplever generelt et stigende behov for renovering af kloakledningsnettet.

Vi udfører blandt andet TV inspektion af kloaksystemer og udarbejder i samarbejde med den enkelte boligforening en detaljeret vedligeholdelsesplan, der tager højde for tiltrængte reparationer.

Vi har også stor erfaring med udbedring af forsikringsskader på eksisterende kloakanlæg.